Chúng tôi chuyên:

  • Sản xuất cung cấp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn
  • Sản xuất các loại gạch bê tông cường độ cao.
  • Thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kĩ thuật